AUDIENȚĂ VICEPRIMAR

PROGRAM DE AUDIENȚĂ:

VICEPRIMAR: LAZĂR MARINEL-GHEORGHE   -  LUNI orele: 10-12

Pe linia problemelor administrative