CERERE ALOCATIE DE STAT
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Copie CI/BI părinţi
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Certificat de naștere copil
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Livret de familie - actualizat
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
după caz
Copie hotărâre de încredinţare
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Copie hotărâre de adopţie
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
după caz
Copie acte reşedinţă
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
după caz
Extras de cont
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.