CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Copie CI
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
după caz
Copie CUI
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Planul cadastral/topografic actualizat la zi
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Memoriu tehnic
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
după caz
Plan de încadrare in zonă
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
după caz
Plan de situație
Fisier
Drop file here
Nr.
9
Denumire Document
după caz
Alte acte după caz
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.