CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE EXISTĂ OBLIGATIVITATEA ÎNREGISTRĂRII/RADIERII
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Declarație pe proprie răspundere, cu privire la modul de intrare în proprietatea vehiculului
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Actul de identitate al solicitantului persoană fizică, sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, original și copie
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Cartea de identitate a vehiculului și atestatul tehnic, original și copie
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada efectuării inspecției tehnice periodice, original și copie
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
după caz
Dovada radierii din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare (chitanță, ordin de plată), original și copie
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare și dovada plății taxei de eliberare a certificatului de înregistrare
Fisier
Drop file here
Nr.
9
Denumire Document
obligatoriu*
Declarație fiscală sau decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport
Fisier
Drop file here
Nr.
10
Denumire Document
obligatoriu*
Poza vehiculului
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.