CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Copie CI administrator
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Extras CF (nu mai vechi de 6 luni)
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Certificat de atestare fiscală a societății
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada încheierii contractului de salubrizare pentru deşeuri municipale, contractului pentru deșeurile reciclabile și contractul pentru deșeuri periculoase după caz (de ex. copie de pe factura pe luna anterioară);
Fisier
Drop file here
Nr.
6
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada valabilității a contractului pentru deșeurile periculoase/speciale ("ANEXA 2" încheiată la predarea deșeurilor)
Fisier
Drop file here
Nr.
7
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada valabilității a contractului pentru deșeurile reciclabile ("Anexa 3" încheiată la predarea deșeurilor);
Fisier
Drop file here
Nr.
8
Denumire Document
obligatoriu*
Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Agenţia pentru Protecţia Mediului
Fisier
Drop file here
Nr.
9
Denumire Document
obligatoriu*
Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Direcţia De Sănătate Publică
Fisier
Drop file here
Nr.
10
Denumire Document
obligatoriu*
Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Direcţia Sanitar Veterinară şI Siguranţa Alimentelor
Fisier
Drop file here
Nr.
11
Denumire Document
obligatoriu*
Copii ale autorizaţiilor, avizelor sau altor documente de autorizare, respectiv a negaţiei eliberate de: Inspectoratul de Situaţii De Urgenţă
Fisier
Drop file here
Nr.
12
Denumire Document
după caz
Alte instituţii, după caz
Fisier
Drop file here
Nr.
13
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada achitării taxei pentru viza anuală, taxă achitată pentru anul calendaristic
Fisier
Drop file here
Nr.
14
Denumire Document
obligatoriu*
Declaraţie cu privire la locaţia, dimensiunea șI actul de autorizare, respectiv dovada înregistrării
Fisier
Drop file here
Nr.
15
Denumire Document
după caz
Alte acte după caz
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.