CERERE PENTRU EMITERE NOMENCLATURĂ STRADALĂ
Datele tale de contact
Nr. Denumire Document Formular Fișier
Nr.
2
Denumire Document
obligatoriu*
Copie CI
Fisier
Drop file here
Nr.
3
Denumire Document
obligatoriu*
Extras CF (nu mai vechi de 6 luni)
Fisier
Drop file here
Nr.
4
Denumire Document
obligatoriu*
Plan de amplasament
Fisier
Drop file here
Nr.
5
Denumire Document
obligatoriu*
Dovada achitării taxei
Fisier
Drop file here
* Se acceptă documente in format JPG, JPEG, PNG, PDF de o dimensiune maximă de 5 MB.